graffiti
graffiti
graffiti
graffiti
graffiti
graffiti


Flash animace

Služby a ceny

 1. PODLE CHARAKTERU OŠETŘOVANÉHO POVRCHU VYTVÁŘÍME PREVENTIVNÍ ANTIGRAFFITICKÉ NÁTĚRY NA:

  1. strukturovaných omítkách zateplovacích systémů na revitalizovaných panelových domech (současná PRIORITA a specialita firmy)
   • první možný způsob účinné ochrany těchto citlivých a z hlediska sprejerství silně problematických povrchů spočívá v předchozí penetraci speciálními prostředky na bázi transparentních etanolových roztoků organokřemičitých sloučenin. Po jejich aplikaci totiž ošetřený povrch náležitě zpevní a vytvrdne aniž by se přitom vizuálně změnil. Z takto připravených ploch lze pak případná graffiti odstranit metodou tzv. suché mikroabraze speciálním strojem TORNADO ACS 35. Představuje nově vyvinuté systémové řešení pro rychlé a efektivní odstranění graffiti. Ve spojení s uvedenou úpravou povrchu totiž při použití ojedinělého technického zařízení nedochází k jinak hrozícímu mechanickému poškození či narušení barevnosti ošetřeného povrchu. Popsaný technologický postup šetrného, důkladného a ekologického řešení palčivého problému představuje v podstatě know-how firmy GraffiWax. Jedná se o výsledek trpělivých praktických zkoušek a zhodnocení našich bohatých zkušeností z oboru. Další přednosti použití stroje TORNADO ACS 35 lze výstižně označit jako „ 3 x Bez“ - bez vody, bez prachu a bez chemie. A navíc - bezvadně.

    Cena za aplikaci 1 m² - od 95,- Kč do 125,- Kč (dle velikosti ošetřované plochy a vzdálenosti od sídla firmy)
    Cena za likvidaci 1 m² graffiti - po dobu 6-ti měsíců od realizace zakázky zdarma (jen za cenu dopravy), dále dle konkrétní zakázky.

    V zájmu úspory nákladů na naši dopravu do místa zakázky můžeme uživateli ošetřovaného objektu sdělit adresu jemu místopisně nejbližší firmy, která disponuje stejným strojem na odstraňování graffiti jako my.

   • druhý možný způsob preventivní antigraffitické ochrany povrchu zateplovacích systémů spočívá v nanesení penetrečního nátěru a následné aplikaci speciálního polymerního přípravku v podobě transparentního gelu. Vzhled ošetřené plochy zůstane prakticky nezměněn (bez lesku). Na základě námi provedené bezplatné instruktáže a s doporučeným konkrétním chemickým odstraňovačem může případná graffiti likvidovat uživatel objektu sám - vlastními silami a prostředky. Čištění objeků opatřených tímto antigraffitickým prostředkem přitom stojí mnohem méně než čištění neochráněné stavby, o výsledném efektu ani nemluvě.

    Cena za aplikaci 1 m² - od 95,- Kč do 135,- Kč (dle velikosti ošetřované plochy a vzdálenosti od sídla firmy)
    Cena za likvidaci 1 m² graffiti - prakticky zdarma (po naší instruktáži provádí uživatel objektu svépomocí námi dodaným odstraňovačem)

   • Poznámka:
    Uspokojivé odstranění nežádoucích graffiti ze stěn objektů se zateplovacími systémy až doposud představovalo velmi aktuální, přitom však silně kontraverzní a prakticky neřešitelný problém. K likvidaci graffiti na uvažovaných površích, byť i dopředu antigraffiticky ošetřených běžnými technologiemi, nelze totiž použít jindy obvyklé metody a postupy, např. chemické odstraňovače či horkou tlakovou vodu. Proto si dovolujeme považovat námi nabízenou službu za originální a vysoce přínosnou.
  2. beton, režné zdivo, kámen a jiné kompaktní povrchy

   - vytváříme na nich ochranné transparentní nátěry z prostředků na bázi emulzního vosku a silikonu anebo ze speciálního polymerního gelu. Případná graffiti se odstraňují horkou tlakovou vodou nebo chemickou cestou s následným oplachem (v závislosti na druhu použitého spreje). Původní ochranný nátěr se musí obnovit. Systém zachovává přirozené „dýchání zdi“ a plní rovněž funkci hydrofobizace. Může být aplikován na téměř jakýkoliv materiál.

   Cena za aplikaci 1 m² - od 115,- Kč (dle charakteru ošetřovaného povrchu, zvláště podle jeho členitosti a nasákavosti)
   Cena za likvidaci 1 m² graffiti - po dobu 6-ti měsíců od realizace zakázky zdarma (jen za cenu dopravy), dále dle konkrétní zakázky.

  3. klasické omítky s fasádní barvou na povrchu

   - stejně jako u bodu a)

   - osvědčuje se i plně transparentní nátěrový systém, tvořený primární penetrací organokřemičitým konzervačním prostředkem a následným speciálním antigraffitickým přípravkem na bázi vodné suspenze (gelu) speciálního polymeru. Celkový vzhled ošetřovaných ploch, přičemž téměř neomezuje difuzi vodních par. Tento postup je výsledkem našeho badatelského úsilí, které jsme v minulých letech v zájmu vyřešení závažného problému ochrany historických památek vyvíjeli v součinnosti s památkáři. Zmíněným postupem systematicky ošetřujeme objekty v historickém jádru Prahy. K likvidaci graffiti se zde používá specifický přípravek z řady odstraňovačů od českého producenta, v některých případech také horká tlaková voda.

   Cena za aplikaci 1 m² - od 95,- Kč do 190,- Kč (dle charakteru konkrétního ošetřovaného povrchu)
   Cena za likvidaci 1 m² graffiti - po dobu 6-ti měsíců od realizace zakázky zdarma (jen za cenu dopravy), dále dle konkrétní zakázky.

 2. KONEČNÉ BAREVNÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH STAVEB A PROTIHLUKOVÝCH STĚN

  • Jednotkové ceny za tyto práce jsou předmětem dohody s objednatelem a jejich výše je závislá především na druhu konkrétní použité nátěrové hmotyCopyright ©2008 Graffiwax s.r.o.