ukázka

O nás

onas

Od počátku své existence se specializujeme na problematiku antigraffiti, tedy na ochranu objektů před sprejery a na likvidaci jejich graffiti (nežádoucí sprejerské výtvory). Stěžejní náplň činnosti firmy tedy spočívá ve vytváření preventivních ochranných nátěrů před graffiti a v odstraňování graffiti z takto námi ošetřených ploch. Doprovodný program firmy tvoří nátěry betonových staveb a protihlukových stěn.

Přednostní orientace GraffiWax, s.r.o. na oblast antigraffiti vychází z našeho přesvědčení o tom, že prevence v podobě odborného ošetření objektů představuje nejúčinnější způsob a prostředek ochrany před sprejerstvím. Dosavadní zkušenosti nás v tomto názoru jen utvrzují.

V roce 1999 se nám podařilo uspět ve výběrovém řízení na odstraňování graffiti a vytváření preventivní antigraffitické ochrany, vypsaném Úřadem městské části Praha 1. Převážná část našich aktivit se proto soustřeďuje do úpravy objektů v historickém středu hlavního města a v památkové rezervaci UNESCO. Dostatečné kapacity a organizačně technický potenciál firmy však dovolují realizovat zakázky prakticky kdekoliv na území ČR, event. i za jejími hranicemi.

Při volbě používaných materiálů upřednostňujeme české výrobce. Ti se totiž dnes již zahraniční konkurenci většinou buď vyrovnají anebo ji dokonce předčí. Jsme aplikační firmou - ochranné antigraffitické prostředky ani odstraňovače neprodáváme.

Copyright ©2008 Graffiwax s.r.o.